criminal case management systems

Når man ser nærmere på de teknologier, der understøtter digitaliseringen af retsprocesser, kan man støde på forskellige termer. Den bredeste af disse er nok retssagsautomatisering. Administrationssystemer til retssager, skemalægningssoftware til retsmøder, værktøjer til automatisering af retlige arbejdsgange – alle disse er omfattet af begrebet retssagsautomatisering. Fællesnævneren for alle disse løsninger er, at de indfører software, som eliminerer den manuelle del af håndteringen af retssager. 

 

 

Retssagsautomatiseringens mange aspekter

Retssagsautomatisering kan omfatte mange forskellige egenskaber. For det meste har automatisering i retten fokus på arbejdsprocesser, fx administration af retssager, skemalægning af retsmøder, elektronisk arkivering, dommertildeling, selvbetjening i retsbygningen etc. Der er forskellige fordele ved retssagsautomatisering, men alle automatiseringsløsningerne har det til fælles, at de reducerer mængden af manuelt arbejde ved håndtering af retssager.

Fordelene ved retssagsautomatisering

Det er komplekst at udforme og implementere et retssagsautomatiseringsprojekt. Hvis automatiseringsprojektet fokuserer på at opfylde domstolenes og deres brugeres behov, vil det medføre fordele for alle, der er involveret i retlige processer.

Videre læsning: Sådan løser retssagssoftware problemer – fem brugerperspektiver

De største fordele ved retssagsautomatisering er:

Effektivitet

Retssagsautomatiseringsprojekter kan forbedre effektiviteten i administrationen af centrale retsprocesser markant. Denne forbedring opnår man ved hjælp af administrationssoftware, som kan holde styr på retssager, skemalægge retsmøder og domsforhandlinger, håndtere opgavenotifikationer m.m. Alle disse egenskaber gør det muligt at automatisere manuelle arbejdsopgaver, så retssager kan afsluttes hurtigere,

samtidig med at man undgår efterslæb eller kan komme til bunds i de ophobede sager.

Tillid fra borgerne

Positive tiltag fører ofte til flere positive virkninger. Det gælder også effektiviteten i retsvæsnet. En hurtig afvikling af et efterslæb af retssager vil styrke borgernes tiltro til retsvæsnet. Det er ikke bare en antagelse, men en konklusion fra flere undersøgelser, som har vist, at der er en sammenhæng mellem øget effektivitet og øget tiltro. Og så må man ikke glemme, at automatiseringen af visse processer, såsom skemalægning af retsmøder og notifikationer om fysiske og digitale retsmøder, får borgerne til at føle, at retten respekterer og værner om deres grundlæggende rettigheder.

Beslutningstagning

Det er en stor opgave at håndtere sager, skemalægge retsmøder, holde styr på dommernes præstationer m.m., når det skal gøres manuelt. Så snart denne type opgaver automatiseres, kan man i stedet bruge tiden på sagsbehandling. Når runtineopgaverne elimineres fra dommernes to do-lister, kan de bruge mere tid på at træffe afgørelser. Det vil uden tvivl højne kvaliteten i retsvæsnet.

Tilgængeligt retssystem

Når retfærdigheden skal ske fyldest i papirformat, spænder det ofte ben for borgerne. Derfor bør vi i retssagsautomatiseringens tidsalder se nærmere på, hvordan vi gemmer og deler sagsoplysninger. På den måde kan alle brugere af retsvæsnet – borgere, advokater og administratorer – få samme adgang til informationer, når de har brug for dem. Denne form for automatisering sker som regel i form af e-arkiveringssystemer til domstole, selvbetjeningssystemer til indsendelse af data, applikationer til afholdelse af digitale retsmøder, fx Virtual Hearing til Microsoft Teams m.m. Disse udgør alle, hvis de anvendes korrekt, et værdifuldt bidrag til at gøre retssystemet mere tilgængeligt.

”Inden automatiseringsprocessen påbegyndes, skal domstolene have en tydelig vision for deres automatiseringsmål og det fulde indblik i, hvad de indebærer, og hvilke konsekvenser de ønskede ændringer vil få. Retten skal tydeligt definere sine behov, mål og målsætninger samt identificere, hvilke proces- og automatiseringsændringer der kan foretages inden for de eksisterende juridiske rammer og ressourcer, og hvor der er brug for forbedringer.” – Dr. Heike P. Gramckow og Valerie Nussenblatt, Caseflow Management Key Principles and the Systems to Support Them

Automatisering af retssager kan give fordele for alle i retssystemet, og der findes forskellige værktøjer, der gør domstolene i stand til at udnytte automatiseringens fulde potentiale. Hvordan foretager man en målrettet vurdering af de problemstillinger, der skal håndteres, når det endelige mål er at vælge den bedst egnede løsning til retssagsautomatisering? Læs mere i vores næste indlæg om dette emne. 

 

Hent dit gratis white paper! 

18 months of virtual hearings – a global perspective of lessons learned. 

Leave a Reply

Translate »